certificareisoCERTIFICAREA ISO degreveaza managerul general de circa 30% din problemele sale curente! Asadar imaginaĊ£i-va cu 30% mai liberi...

Suntem convinsi ca v-ati lovit, cel putin o data pana acum, de probleme aparute in organizatia dumneavoastra datorita lipsei certificatului ISO 9001. Ori vi s-a cerut la licitatii, ori a venit cineva in control si v-a gasit cu "lectiile nefacute", ori ati pierdut un contract tocmai datorita faptului ca nu aveti un management al calitatii certificat.

Sau, poate, ati observat ca unii dintre concurentii Dvs au deja cu ce...se lauda. Acestia, lucreaza deja conform standardelor de management ale calitatii/mediului/securitatii si sanatatii in munca/sigurantei produselor alimentare si sunt mult mai organizati decat in urma cu un an.

Ati fost la cursuri ori ati luat standardele si ati incercat sa urmati cerintele pas cu pas si totusi v-ati impotmolit. Timpul va preseaza si nu reusiti sa faceti fata unui volum atat de mare de munca. Atunci, e clar: aveti nevoie de ajutorul unei firme specializate de consultanta.

certificari

Serviciile de consultanta oferite de organizatia noastra sunt urmatoarele:

- Consultanta privind proiectarea, documentarea si implementarea sistemului de management al calitatatii - ISO 9001:2000;
- Consultanta privind proiectarea, documentarea si implementarea sistemului de management de mediu - ISO 14001:2004;
- Consultanta privind proiectarea, documentarea si implementarea sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca OHSAS 18001:2004;
- Consultanta privind implementarea sistemului de management al sigurantei produselor alimentare - ISO 22000:2005 (HACCP);
- Audituri interne, de pre-certificare, secunda sau terta parte, in conformitate cu ISO 19011 : 2003;
- Consultanta privind proiectarea, documentarea si implementarea sistemului de management al securitatii obiectivelor economice, culturale, etc., conform prevederilor legale in vigoare.

Aceste servicii sunt structurate astfel:

 Consultanta - Tip A

- Este destinata organizatiilor care aplica metode stiintifice de management al calitatii, urmarind criterii de performanta si eficienta.
- Procesele interne sunt identificate, clasificate si controlate printr-o serie de proceduri de sistem si de inregistrari specifice acestora, adaptate structurii Dvs organizatorice.
- Experienta membrilor organizatiei va fi valorificata la maximum, ceea ce asigura organizatia ca in urma procesului de implementare va rezulta un sistem de management al calitatii eficient si eficace.
- Consultantul va proiecta si edita urmatoarea documentatie :
- Manualul Calitatii
- Proceduri de sistem
- Pentru partea operationala, o echipa desemnata de conducerea organizatiei, asistata de consultant, va crea Procedurile operationale , Instructiunile de lucru , Formularele si Inregistrarile specifice , pe baza carora se va implementa sistemul de management al calitatii. Astfel, rezistenta la schimbare si riscul aparitiei unor conflicte interne sunt mult diminuate, deoarece angajatii companiei participa activ in toate etapele de conceptie - implementare a sistemului.
Durata medie a intregului proiect este de aproximativ 3 - 4 luni.

Consultanta - Tip B

- Utila organizatiilor care doresc rapid un certificat de conformitate cu standardele din seria ISO 9000.
- Aportul membrilor organizatiei client este minim, documentatia sistemului de management fiind proiectata si conceputa integral de consultantii SC ALCOR CONSULTING S.R.L., care vor pune la dispozitia Organizatiei Dvs urmatoarele:
- Manualul Calitatii
- Procedurile de sistem;
- Procedurile operationale;
- Instructiunile de lucru;
- Formularele si inregistrarile specifice.
- Efortul clientului consta in analiza si validarea documentatiei rezultate si apoi in producerea dovezilor si inregistrarilor care sa ateste conformitatea sistemului cu cerintele standardului. La cerere si aceasta gama de activitati poate fi coordonata de un membru al echipei de consultanta.
- In cele mai multe cazuri, sistemul rezultat se va limita strict la cerintele standardului de referinta pentru care se doreste conformitatea.
Durata medie a intregului proiect este de maximum 1- 2 luni.

Consultanta Full time - Tip C

- Se aplica variantelor de consultanta de tip A sau B prin programe de post-certificare, mentinere si imbunatatire a sistemelor implementate. Imbunatatirea sistemului de management debuteaza imediat dupa auditul de certificare si trebuie continuat permanent pe toata durata sa de viata.
- In functie de necesitatile si de obiectivele clientului proiectele de mentinere si imbunatatire includ activitati precum:
- Corectarea problemelor identificate la auditul de certificare si la auditurile de supraveghere.
- Auditarea periodica a sistemului de management, conform cerintelor standardului de referinta.
- Monitorizarea unor parametri definitori ai sistemul de management.
- Analiza performantelor sistemului.
- Initierea de actiuni care permit eliminarea problemelor si imbunatatirea performantelor.
- Instruirea personalului pe tematica sistemului de management implementat.
- Evaluarea furnizorilor din punctul de vedere al cerintelor standardului ISO 9001.
- Publicarea si difuzarea documentatiei de sistem prin metode informatice (Manualul calitatii, proceduri, fise de post, regulament intern, etc.).
- Asistenta de specialitate la auditurile de certificare, supraveghere si extindere.
- Astfel sunt mentinute sub control inregistrarile si documentele Sistemului de Management implementat/certificat, organizatia fiind pregatita in orice moment pentru auditul de confirmare a conformitatii (anual) respectiv pentru auditul de recertificare.

Auditare

SC ALCOR CONSULTING S.R.L. , ofera celor interesati si servicii de audit, prestate de auditori calificati, astfel:

Auditul de evaluare preliminar (diagnostic initial)

Organizatia care doreste sa implementeze un sistem al calitatii trebuie sa cunoasca in detaliu situatia sistemului de lucru existent. In acest scop, poate efectua un audit de evaluare preliminara care asigura analiza documentelor sistemului calitatii, pentru a urmari modul in care sunt acoperite, declarat sau nu, cerintele standardului de referinta agreat. Datele culese cu ocazia auditului sunt prelucrate si se intocmeste un Raport de Evaluare.

Audit intern

Pentru organizatiile care nu au angajati calificati ca auditori interni.

Audit de precertificare

Pentru a usura procesul de certificare este utila efectuarea unei verificari finale a sistemului calitatii implementat. Auditul de precertificare este limitat strict la cerintele standardului de referinta.

Audit de certificare (de terta parte)

Orice organism de acreditatre, poate sa incheie un contract cu SC ALCOR CONSULTING S.R.L. , pentru efectuarea de audituri de certificare initiale sau de verificare anuala in numele organismului.

Auditarea furnizorilor (audit de secunda parte)

Pentru organizatiile care doresc o evaluare obiectiva si pertinenta a unui furnizor societatea ofera o serie de servicii cum ar fi:

- Auditarea furnizorilor potentiali in vederea selectarii acestora;
- Elaborarea chestionarelor de audit, pe tipuri de furnizori;
- Elaborarea procedurii de auditare a furnizorilor;
- Monitorizarea furnizorilor pe parcursul derularii contractului de livrare;
- Auditarea periodica a principalilor furnizori curenti.

Tarifele, se negociaza direct, functie de societatea auditata si tipul de audit, tariful pe ora de audit fiind intre 20 - 40 Euro/ora .

Finantari 

- Consultanta accesare surse de finantare;
- Consultanta pentru elaborarea documentatiei pentru accesare surse de finantare si dezvoltare afaceri;
- Consultanta pentru programul SAPARD si pentru celelalte programe de finantare nerambursabile.

Parteneri

bvqicertindglcrocertsgssimtexsractuv